Home » Regnskap » V » Verdiskapningsprosess

Verdiskapningsprosess

Bearbeiding og omforming av materialer til produkter ved hjelp av de hjemmehørende produksjonsfaktorene (arbeidskraft og kapital). Verdiskapningen ligger da i at produktene har mer verdifulle egenskaper enne materialene (verdiøkning).