Home » Regnskap » V » Verdiregulering

Verdiregulering

Korreksjoner til bokførte verdier i balanseposter.