Home » Regnskap » V » Verdiskapning

Verdiskapning

Differansen mellom inntekter og kostnader for en periode er et mål for verdispaningen som har funnet sted i løpet av perioden. Positiv differanse er overskudd, og negativ differanse er underskudd.