Home » Regnskap » V » Verdibasert inntekt

Verdibasert inntekt

En del av opptjeningsprinsippet. Inntekt som er realiserbar i et effektivt marked. Verdibasert inntekt er aktuelt ved vurdering av markedsbaserte finansielle omløpsmidler etter regnskapsloven § 5-8 og pengeposter i utenlandsk valuta etter regnskapsloven § 5-9.