Home » Regnskap » V » Verdi

Verdi

Bruksverdi: et godes evne til å tilfredstille behov. Bytteverdi: verdi ved kjøp og salg målt i penger.I økonomien tenkes overveiende, eller til og med bare, på bytteverdien (prisen for godet). Se også objektiv og subjektiv verdi og markedsverdi.