Home » Regnskap » V » Vektorvinkler

Vektorvinkler

Brukt i kostnadslæren.

Vinkler som rette linjer til totalkostnadskurven i et diagram danner med X-aksen. Vinklene ved origo kalles nedre vektorvinkler, og vinklene i det øvre plan kalles øvre vektorvinkler. Totale enhetskostnader og variable enhetskostnader varierer med tangens til de respektive vektorvinkler, og de har sitt minimum når de respektive rette linjene tangerer de respektive kostnadskurver.

Med andr ord. Man får kostnadsoptimum for de totale kostnadene ved den produksjonsmengde som svarer til tangeringspunktet mellom den rette linjen fra origo og totalkostnadskurven, og man får kostnadsminimum for de variable kostnadene ved den produksjonsmengden som svarer til tangeringspunktet mellom den rette linjen i det øvre plan og kurven for de variable kostnadene.