Home » Regnskap » V » Vedlikehold

Vedlikehold

Utgift som opprettholder et driftsmiddels inntektsskapende evne. Utgift til vedlikehold er alltid en kostnad.