Home » Regnskap » V » Varige konsumentgoder

Varige konsumentgoder

Goder som kjøpes av forbruker (husholdninger) og som over tid gir en strøm av tjenester. Motsatt ikke-varige konsumentgoder som forbrukes en gang for alle.