Home » Regnskap » V » Varige driftsmidler

Varige driftsmidler

Produksjonsmidler

Bygning(er), produksjonsutstyr, transportutstyr. Det samme som anleggsformue eller anleggsaktiva.