Home » Regnskap » V » Variabel tilvirkningskost

Variabel tilvirkningskost

Anskaffelseskost for eiendeler under tilvirkning. Variabel tilvirkningskost består kun av variable tilvirkningskostnader og er kun tillatt for små foretak, jf. regnskapsloven § 5-4.