Home » Regnskap » V » Varetyper

Varetyper

Forbruks/ konsumentvarer, kapitalvarer. Se også forbruks- / konsumentmarkedet og bedriftsmarkedet.