Home » Regnskap » V » Varer i arbeid

Varer i arbeid

Uttrykk for verdien av beholdningen av varer som befinner seg i et eller annet mellomstadium mellom ubehandlet råstoff og ferdige produkter, f.eks. halvferdig båt i båtbyggeriet eller halvfabrikert øl i form av vørter i vørterpanner i bryggeriet.