Home » Regnskap » V » Vareomsetningskontoer

Vareomsetningskontoer

Kontoer for: varekjøp, varesalg (avgiftsfritt og avgiftspliktig), varesalgsoppgjøret.