Home » Regnskap » V » Varelagerets omløpstid

Varelagerets omløpstid

Varebeholdningen multiplisert med 360 dager dividert med sum salgsinntekter. Gir antall dager som varelageret ligger på lager.