Home » Regnskap » V » Varekreditt

Varekreditt

Kreditt sikret ved pant i varer. Varesalg på kreditt, det vil si mot senere betaling enn kontantbetaling.