Home » Regnskap » V » Varekostnad

Varekostnad

En klausul i en kontrakt når en fordring må betales i fremmed mynt, eller når en fordring er bundet til en fremmed mynts kurs. Hensikten med en slik klausul er å sikre seg mot valutatap.