Home » Regnskap » V » Varehus

Varehus

Stor detaljhandelsbedrift på minst 800 m2 salgsflate, med vareutvalg som omfatter flere varegrupper av de vanligste utvalgsvarer og ofte en dagligvareavdeling.

Varehusene deles i A-, B-, og C-varehus

Varehus A

Detalsjhandelsbedrift med salgsflate på minst 3000 m2. Vareutvalget består vanligvis av de viktigste dagligvarer, tekstiler, tyngre konfeksjon, kjøkkenutstyr, en del sportsutstyr o.l., elektriske utstyrsartikler, delvis møbler og annet innbo, motevarer.

Varehus B

Detaljhandelsbedrift med salgsflate på minst 1800 m2. Vareutvalget består vanglivis av de viktigste dagligvarer, tekstiler (men ikke motebetonte)), kjøkkenutstyr, en del sportsutstyr o.l., elektriske utstyrsartikler, en del konfeksjon.

Varehus C

Detaljhandelsbedrift med salgsflate på minst 800 m2. Vareutvalget består vanligvis av de viktigste dagligvarer, tekstiler (men ikke motebetonte), kjøkkenutstyr, del del sportsartikler o.l.