Home » Regnskap » V » Vareforbruk

Vareforbruk

Periodebegrep som betegner verdien av varer og tjenester som er forbrukt i en nærmere angitt periode.