Home » Regnskap » U » Utvalgsvarer

Utvalgsvarer

Varer på forbruker/ konsumentmarkedet som gjerne kjøpes med uregelmessige mellomrom, etter forutgående overveielse og med vekt på sammenligning med alternativer.