Home » Regnskap » U » Utrangeringsverdi

Utrangeringsverdi

Skrapverdi. Den verdien et produksjonsmiddel beregens å ha, eller har, når det på grunn av slitasje elelr den tekniske utvikling ikke lengre er hensiktsmessig å benytte i driften.