Home » Regnskap » U » Utligningsmetode

Utligningsmetode

Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller ses unde ett ved beregning av utsatt skatt eller utsatt skattefordel.