Home » Regnskap » U » Utgående balanse

Utgående balanse

Summen av balanseførte eiendeler og gjeld i slutten av en regnskapsperiode.