Home » Regnskap » U » Utestående fordringer

Utestående fordringer

Hører med til en forretnings aktiver. Tilgodehavender.