Home » Regnskap » U » Utbetaling

Utbetaling

Kontantstrøm f.eks i norske kroner (som går) ut av kasse eller bankkonto, ofte til leverandør av varer eller tjenester.

N.B. Må ikke forveksles med kostnad eller utgift!