Home » Regnskap » U » Urproduksjon

Urproduksjon

Utvinning av økonomiske goder av naturen, særlig landbruk, fiske, bergverk, skogbruk, fangst. (Jmf. primærnæring).