Home » Regnskap » U » Uprioriterte krav

Uprioriterte krav

Krav mot en bedrift som ikke er sikret gjennom pant eller annen fortrinnsrett.

Nærmere forklart. Konkursrådet deler fordelingen av midlene mellom kreditorene i forbidnelse med en konkurs inn i følgende kategorier.

Massekrav Fortrinnsberettigede krav av første klasse Fortrinnsberettigede krav av annen klasse Uprioriterte krav Etterprioriterte krav En kreditor er en person som har et krav mot en annen, f.eks om betaling av penger. Den kravet er rettet mot og som plikter å oppfylle dette, betegnes som debitor eller skyldner.

Kravet kan gå ut på at skyldneren plikter å betale et pengebeløp (typisk ved lån), at han skal utlevere en gjenstand (typisk ved kjøp) eller at han skal utføre en tjeneste (f.eks i form av arbeide) for kreditor. Grunnlaget for kravet vil ofte være en avtale mellom skyldneren og kreditor, men kravet kan også bero på lov (f.eks statens skattekrav mot en arbeidstaker) eller skyldnerens opptreden (f.eks erstatningskrav).

Referanse: Konkursrådet