Home » Regnskap » U » Underskuddsrektangel

Underskuddsrektangel

Et rektangel i et diagram med en side lik produksjonsmengde ved skjæringspunktet mellom grensekostnaden og grenseinntekt og en side lik loddrett avstand mellom kurvene for pris og sum enhetskostnader.