Home » Regnskap » U » Underskudd

Underskudd

Negativ verdiskapning, det vil si inntekter er mindre enn kostnader.