Home » Regnskap » U » Underproporsjonal elastisitetskoeffisient

Underproporsjonal elastisitetskoeffisient

Ved denne er: priselastisiteten underproporsjonal, etterspørselen uelastisk, differanseenhetsinntekten negativ, grenseinntekten negativ.