Home » Regnskap » U » Underleverandør

Underleverandør

Fremmedleverandør. Leverandør som en hovedleverandør benytter når han ikke kan eller vil levere alt som hører til leveransen. I forhold til mottaker/ kjøper er hovedleverandøren ansvarlig for leveransen.