Home » Regnskap » U » Underhåndssalg

Underhåndssalg

Salg som særlig foregår under tvangsfullbyrdelse på annen måte enn ved auksjon. Skal ved løsøre, verdipapirer eller fordringer forsøkes når det er sannsynlig at utbyttet blir større enn ved auksjonssalg.