Home » Regnskap » U » Underhåndsakkord

Underhåndsakkord

Frivillig akkord, når en bedrift selv fremmer et forslag om gjeldsnedskrivning over for sine kreditorer, og disse aksepterer disse forslag.