Home » Regnskap » U » Underbalanse

Underbalanse

Balansesituasjon der gjelden er større enn eiendelene (negativ egenkapital).