Home » Regnskap » U » Ultimobeholdning

Ultimobeholdning

Beholdning av aktivaposter i en status/ balanse ved slutten (ultimo) av et forretningsår. Se også primobeholdning.