Home » Regnskap » U » Ukurante varer

Ukurante varer

Varer som må selges til en pris som er lavere en anskaffelseskost.