Home » Regnskap » U » Uegentlig handel

Uegentlig handel

Virksomhet som er til hjelp for egentlig handel (se handel), f.eks. bank, forsikring, handelskommisjon o.l.