Home » Regnskap » U » Uekte fonds

Uekte fonds

Reguleringer til poster på aktivasiden i status, f.eks. avskrivningsfond, delkrederfond.