Home » Regnskap » U » Udekket tap

Udekket tap

Underskudd som overstiger annen egenkapital. Presenteres som egen post i balansen.