Home » Regnskap » T » Tvangsmulkt

Tvangsmulkt

Fra 1. januar 2017 kan Skatteetaten ilegge en daglig løpende tvangsmulkt dersom virksomheten ikke leverer mva-meldingen (tidligere omsetningsoppgaven), skattemeldingen (tidligere selvangivelsen) eller andre pliktige opplysninger i tide. For virksomheter som er opplysningspliktige om egne eller andres forhold er det viktig å overholde leveringsfristene. Tvangsmulkten kan gi større økonomiske konsekvenser enn tidligere ordninger.

Skatteetaten vil sende et brev med varsel og vedtak om at dersom opplysningsplikten ikke overholdes innen en gitt dato, vil tvangsmulkten begynne å løpe fra denne datoen. Tvangsmulkt løper da enten inntil opplysningene gis, skattemyndighetene har fastsatt skattegrunnlaget ved skjønn eller ved at maksimal beløpsgrense for tvangsmulkt er nådd.

Tvangsmulkten beregnes ut fra rettsgebyret, som i 2017 er kr 1 049,-. Tvangsmulkt for ikke leverte skattemeldinger er et halvt rettsgebyr per dag. For tredjepartsopplysninger er det to rettsgebyr per dag, mens for bokføringspålegg er det normalt ett rettsgebyr.

Per dag Maks Mva-melding (omsetningsoppgave) 524,50 52 450,- Skattemeldinger 524,50 52 450,- Tredjepartsopplysninger 2 098,- 52 450,- Bokføringspålegg *1 049,- 1 000 000,-

* Den daglige summen kan settes høyere i særlig tilfeller