Home » Regnskap » T » Trendanalyse

Trendanalyse

Retning som utviklingen tar over en lengre tidsperiode, f.eks. omsetningstrend, kostnadstrend, pristrend, produksjonstrend.

Kortidssvigninger i tidsperioden kan avvike fra trenden.