Home » Regnskap » T » Trassat

Trassat

Person eller firma som en veksel er trukket på, dvs. vekselskyldneren.