Home » Regnskap » T » Transitthandel

Transitthandel

Transport av varer fra ett land via et annet til et tredje land.