Home » Regnskap » T » Transitorisk inntekt

Transitorisk inntekt

Inntekt som følge av en ytelse som blir levert i en senere regnskapsperiode.