Home » Regnskap » T » Trafikkavgift

Trafikkavgift

Trafikkavgift erstatter den tradisjonelle årsavgiften som tidligere var betalt inn en gang i året (mars) til Tollvesenet. Fra 1.1.2017 skal denne innkreves av forsikringsselskapene, og vil bli angitt som trafikkavgift.

Årsavgiften endrer navn til trafikkavgift Avgiften skal kreves inn av forsikringsselskapene på vegne av staten Avgiften skal betales sammen med ansvarsforsikringen for bil, og du betaler avgift for hver dag du har ansvarsforsikring Kilde: gjensidige.no