Home » Regnskap » T » Totalrentabilitet

Totalrentabilitet

Resultat før ekstraordinære poster pluss finanskostnader i prosent av gjennomsnittlig totalkapital.