Home » Regnskap » T » Totalkostnader

Totalkostnader

Summen av alle kostnader, variable pluss faste (direkte og indirekte). I en selvkostkalkyle for et produkt, en produktgruppe eller en varebeholdning er de totale kostnadene innregnet.