Home » Regnskap » T » Totalkapitalstrøm

Totalkapitalstrøm

Prosjektets samlede innbetalinger fratrukket alle utbetalinger bortsett fra renter eller skatt og avdrag. Kalles også kontantstrøm fra driften.