Home » Regnskap » T » Totalkapitalmetoden

Totalkapitalmetoden

Diskonterer kontantstrøm fra driften med en totalkapitalkostnad.