Home » Regnskap » T » Totalkapitalkostnad

Totalkapitalkostnad

Veid gjennomsnitt av kostnaden etter skatt for egenkapital og for gjeld.