Home » Regnskap » T » Totalkapital

Totalkapital

Summen av eiendelene eller summen av gjeld og egenkapital i en balanseoppstilling.